Existensfilosofi för nybörjare, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, Kvällstid, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 mars 2022

  Slutdatum: 1 maj 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-00804 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 22 december 2021 – 6 februari 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Är våra erfarenheter unika? Kan människan genom förnuftet styra sig själv, sina känslor och böjelser? Är hennes till- och samvaro rationell? Hur hanterar människan livets godtycke? Vad är det som gör att många känner sig ensamma och främmande i sin egen tid och plats? Är ångest ett psykologiskt tillstånd eller en oundviklig sinnesstämning i den utsträckning att människan är kapabel till fria val? Är det personliga ansvaret i sig betungande? Är människans förmåga att föreställa sig sin egen icke-existens avgörande för hennes tankar och handlingar? På denna kurs närmar vi oss samtida frågor och företeelser i ljuset av begrepp såsom frihet, alienation, förtvivlan och det absurda.

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99