Kursplan för Praktisk filosofi C

Practical Philosophy C

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FP004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Praktisk filosofi G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-11-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2019
 • Behörighet: Praktisk filosofi B, 30 hp
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha fått

 • en första kontakt med egen forskning, redovisad i form av en uppsats
 • fördjupad kännedom om två olika områden inom filosofin

Innehåll

Kursen består av tre delar:

 • Valfri kurs 1 (7,5 hp)
 • Valfri kurs 2 (7,5 hp)
 • C-uppsats (15 hp)
Valfria kurser varierar från termin till termin. Kontakta institutionen för utbudet den aktuella terminen.

C-uppsatsen kan bytas ut mot ytterligare två valfria kurser, men observera att detta alternativ inte ger behörighet att ta ut filosofie kandidatexamen med praktisk filosofi som huvudområde. Alternativet är främst avsett för utbytesstudenter vilkas universitet inte tillåter uppsatser på C-nivå.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen av C-uppsatsen sker genom ventilering av studentens självständigt författade uppsats, examinationen på de övriga delarna sker genom inlämningsuppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.