Kursplan för Teoretisk filosofi B

Theoretical Philosophy B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT012
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-11-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2020
 • Behörighet: Teoretisk filosofi A, 30 hp
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha
1) fördjupade kunskaper på centrala filosofiska problemområden,
2) grundläggande färdigheter i probleminriktat filosofiskt arbete
3) förmåga att formulera filosofiska tankegångar skriftligt.

Innehåll

Kursfordringarna består av fyra delkurser
1 Logik 6 hp
2 Filosofins klassiker: från Platon till Nietzsche 12 hp
3 Språkfilosofi 6 hp
4 Specialiseringskurs 6 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen utgörs av dels seminarieuppgifter, dels hemtentamina.

Övergångsbestämmelser

Studenter som tidigare läst kursen Filosofins klassiker från Platon till Nietzsche på A-nivå får ta ena halvan av filosofihistoriekursen på B-nivå som en fördjupningskurs med extra uppgifter samt läsa två specialiseringskurser istället för en.
     

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2021

Logik

Uppdateras Ev. tillkommande litteratur meddelas i Studentportalen/Studium senast fem veckor före kursstart.

Filosofins klassiker: Från Platon till Nietzsche

Undervisande lärare gör ett urval från litteraturen nedan. Ev. tillkommande litteratur meddelas i Studentportalen/Studium senast fem veckor före kursstart.

Språkfilosofi

Undervisande lärare gör ett urval från litteraturen nedan. Ev. tillkommande litteratur meddelas i Studentportalen/Studium senast fem veckor före kursstart.