Sök till kurser och program

Kurser

Fristående kurser

Under ansökningsperioderna kan du söka till våra fristående kurser.

Alla våra kurser

Kurser i estetik

Kurser i praktisk filosofi

Kurser i teoretisk filosofi

Valbara och tematiska kurser

Vissa moment av Estetik B–C, Praktisk filosofi A–C, Teoretisk filosofi A–C, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) och masterprogrammen består av valbara och tematiska kurser. Se kommande valbara och tematiska kurser.

Program

Du söker till våra program under vårens ansökningsperiod.

Senast uppdaterad: 2023-10-19