Sök till kurser och program

Kurser

Fristående kurser

Via listan nedan kan du under ansökningsperioderna söka till våra fristående kurser.

Valbara och tematiska kurser

Vissa moment av Estetik B–C, Praktisk filosofi A–C, Teoretisk filosofi A–C, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) och masterprogrammen består av valbara och tematiska kurser. Se kommande valbara och tematiska kurser.

Program

Du söker till våra program under vårens ansökningsperiod.

Fristående kurser

I listan nedan ser du vårt utbud av fristående kurser. Du väljer den termin du är intresserad av under rubriken Termin.

Senast uppdaterad: 2023-04-08