Teoretisk filosofi A, 30 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 30 augusti 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-50811 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 29 juli 2021 – 29 augusti 2021

 • VT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-00811 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

  Registrering: 22 december 2021 – 16 januari 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning:

 • Delar av kursen kan komma att ges på engelska.
 • Vissa valbara kurser kan komma att ges på kvällstid.

Om kursen

Inom teoretisk filosofi studeras bland annat kunskapsteori, metafysik, språk- och medvetandefilosofi, logik och vetenskapsfilosofi. De frågor som tas upp under kursens gång behandlas både systematiskt och historiskt. Du får via kursen en övergripande kunskap om frågeställningar inom dessa delar av filosofin och övar också upp dina logiska och analytiska färdigheter.

A-kursen i teoretisk filosofi består av fyra delkurser: Kritiskt tänkande (7,5, hp), Kunskapsteori (7,5 hp), Metafysik (7,5 hp) och en valbar delkurs (7,5 hp) (där du vanligtvis har två alternativ). Det inledande delmomentet, Kritiskt tänkande, ger dig en allmän verktygslåda för att studera och utvärdera argument. Delkurserna i kunskapsteori och metafysik ger dig inblick i två av den teoretiska filosofins traditionella huvudområden. Seminarierna på dessa två kurser är mestadels historiskt orienterade och du får under seminariernas gång läsa klassiska filosofiska texter. Vilka valbara kurser som erbjuds varierar från termin till termin men de ger alltid en mer ingående inblick i något område av den teoretiska filosofin. Besök institutionens webbplats för information om vilka valbara kurser som ges nästa termin.

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99