Tidigare valbara kurser

Vårterminen 2023

Estetik

Praktisk
filosofi

Teoretisk
filosofi

Valbara A-delkurser
Estetik A, 30 hp: inga valbara A-delkurser

Praktisk filosofi A, 30 hp:

Teoretisk filosofi A, 30 hp:

B-delkurser

Estetik B, 30 hp, valbara delkurser:

Praktisk filosofi B, 30 hp, tematiska delkurser:

Teoretisk filosofi B, 30 hp, valbara delkurser:

Valbara C-delkurser

Estetik C, 30 hp: ges ej

Praktisk filosofi C, 30 hp och Teoretisk filosofi C, 30 hp:

Masterkurser

Höstterminen 2021

Estetik

Praktisk filosofi Teoretisk filosofi
A-nivå
Ej aktuellt

Praktisk filosofi A, 30 hp:

Teoretisk filosofi A, 30 hp:

B-nivå
Ej aktuellt
C-nivå

Estetik C, 30 hp:

Praktisk filosofi C, 30 hp:
Även C-kurser i teoretisk fílosofi kan väljas

Teoretisk filosofi C, 30 hp:

Även C-kurser i praktisk fílosofi kan väljas

Masterkurser

Även masterkurser i praktisk och teoretisk fílosofi kan väljas
Även masterkurser i estetik och teoretisk fílosofi kan väljas

Även masterkurser i estetik och praktisk fílosofi kan väljas

VT 2020

För mer information, kontakta studierektor.

Estetik

Praktisk

Teoretisk

A-nivå

Inga valfria A-kurser
B-nivå

Inga valfria B-kurser
C- och masternivå

VT 2019

Estetik

Praktisk

Teoretisk

A-nivå

Inga valbara A-kurser
B-nivå

Inga valbara B-kurser
C- och masternivå

HT 2018

Estetik

Praktisk

Teoretisk

A-nivå

Inga valbara A-kurser
B-nivå

Ges ej under HT

Inga valbara B-kurser
C- och masternivå

Valbara kurser HT14-VT18

Grundkurser

Se även Masterkurser, många av masterkurserna var öppna även för C-studenter.

Estetik

Praktisk filosofi

 • Beslutsteori (C-kurs)
 • Egalitarianism (C-kurs)
 • Ethics and Non-Human Animals (B-kurs)
 • The Ethics of Affluence (B-kurs)
 • Formell axiologi (B- och C-kurs)
 • Jämlikhet och libertarianism (B- och C-kurs)
 • Life and Death in Medical Ethics (C-kurs)
 • Metafysik (A-kurs)
 • Personlig identitet (C-kurs)
 • Philosophy of Law (B- och C-kurs)
 • Plato’s Ethics (C-kurs)
 • Politisk filosofi (A-kurs)
 • Den politiska filosofins historia (B- och C-kurs)
 • Population Ethics (B- och C-kurs)
 • Utilitarianism (C-kurs)

Teoretisk filosofi

Masterkurser

Kurser märkta med en asterisk var öppna även för C-studenter. Se även Grundkurser, vissa C-kurser var öppna även för masterstudenter.

Estetik

Praktisk och teoretisk filosofi

Övriga kurser

Senast uppdaterad: 2023-07-10