Kommande valbara och tematiska kurser

Vårterminen 2024

Estetik

Praktisk
filosofi

Teoretisk
filosofi

Valbara A-delkurser
Estetik A, 30 hp: inga valbara A-delkurser

Praktisk filosofi A, 30 hp:

Teoretisk filosofi A, 30 hp:

B-delkurser

Estetik B, 30 hp, valbara delkurser:

Praktisk filosofi B, 30 hp, tematiska delkurser:

Teoretisk filosofi B, 30 hp, valbara delkurser:

Valbara C-delkurser

Estetik C, 30 hp: ges ej

Praktisk filosofi C, 30 hp och Teoretisk filosofi C, 30 hp:

Valbara kurser inom masterprogrammen

Höstterminen 2023

Estetik

Praktisk
filosofi

Teoretisk
filosofi

Valbara A-delkurser
Estetik A, 30 hp: inga valbara A-delkurser

Praktisk filosofi A, 30 hp:

Teoretisk filosofi A, 30 hp:

B-delkurser
Inga B-kurser ges

Valbara C-delkurser

Estetik C, 30 hp:

Praktisk filosofi C, 30 hp och Teoretisk filosofi C, 30 hp:

Valbara kurser inom masterprogrammen

Senast uppdaterad: 2023-09-15