Externa länkar


SALT
 

Studentportalen

Engelska parken

 

Vid brand och i nöd!

Brandinformation 

Checklista vid krissituation

Nödtelefonnummer fr.o.m. 2013

 

___________________________

Hemsida för projektet

EχGen: Expressivism Generalized

Projektets externa Blogg

___________________________ 

 

 

Tidskrift för politisk filosofi

har en ny hemsida och en ny adress:
www.politiskfilosofi.se

 

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Filosofiska institutionen i Uppsala

Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén: i början av nittonhundratalet blev den centrum för den så kallade ”Uppsalaskolan” som fått stort inflytande bland annat inom rättsvetenskapen och dit räknas, förutom Hägerström och Phalén, ledande rättsvetare såsom Alf Ross, Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona. Under senare delen av nittonhundratalet blev institutionen mycket framstående bl.a. inom logik genom forskare som t.ex. Stig Kanger och Krister Segerberg.

Forskningen vid institutionen fortsätter att vara högkvalitativ: här verkar internationellt utmärkta forskargrupper inom filosofins olika grenar. Den senaste utvärderingen klassade forskning vid filosofiska institutionen som "världsledande, bland de bästa 10% i världen inom samma forskningsområde". Utbildningen utvärderas regelbundet och håller också fortsatt hög kvalitet.


Filosofiska institutionen i Uppsala är en av Sveriges främsta filosofiinstitutioner. Vid institutionen finns också en livaktig och framgångsrik estetiksektion. Därmed kan vi ge studenten stimulerande undervisning i ett brett utbud av kurser, program, och seminarier. Vi samarbetar med olika ämnesområden, inom både hum-sam och nat-tek-områdena: det ger filosofiska institutionen en unik ställning där vi befinner oss, mitt i Humanistiskt centrum, Engelska parken.


Läs mer om oss, vår forskning, vårt utbildningsutbud och hur det är att vara verksam vid institutionen.

_______________________________________________________________________________

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Filosofiska institutionen? För aktuella telefonnummer och adresser: Klicka på fliken Om oss och sedan Kontakt, eller direktlänk här.
 

 

Student? Har du frågor?

 Snabba svar finns här:

Aktuellt/News & Events

September 18-19, 2014

Conference: Public Domain and Democracy in the Digital Age (Poster)

October 10-11, 2014

Conference: Aesthetic Normativity

 

________________________

Undervisning


Omskrivningar augusti 2014


Kursutbud och undervisningsprogram finner du nedan och under fliken Utbildning.

Kursutbud vid Filosofiska institutionen hösten 2014

Undervisningsprogram i estetik (HT2014)

Undervisningsprogram i praktisk filosofi (HT2014)

Undervisningsprogram i teoretisk filosofi (HT2014)

Undervisningsprogram KOSA (HT2014)

________________________

Seminarier


Seminariesida

________________________