Nyheter

Oktober 2014

- Ny bok, skriven av fyra medarbetare på institutionen, utgiven: Kunskapsteori. De fyra författarna är Lars-Göran Johansson, Tomas Ekenberg, George Masterton och Pauliina Remes.

- Forum för ämnesdidaktiska studier tilldelar Sharon Rider bidrag för projektet "Språket, filosofin och matematikens didaktik". Projektet är knutet till det större projektet "Vad ska en svensk kunna?".

- Vetenskapsrådet beviljar bidrag till Jens Johansson för projektet "Skada: Begreppet och dess relevans"

- Vetenskapsrådet beviljar bidrag till Matti Eklund för projektet "Normativitetens olika former"

- Patricia Mindus vald till associerad medarbetare vid Institutet för rättsinformatik, IRI

- Ett nytt nummer (2014:2) av Tidskrift för politisk filosofi, har utkommit (Jens Johansson och Magnus Jedenheim-Edling är redaktörer och ansvariga utgivare)

- Ny monografi av Patricia Mindus utgiven: Cittadini e no. Forme e funzioni dell'inclusione e dell'esclusione

- Institutionen och avdelningen för estetik hälsar doktoranden Davide Dal Sasso välkommen som gäst under höstterminen

- Riksbankens jubileumsfond tilldelar Jens Johansson anslag för projektet Skada: Begreppet och dess relevans

- Riksbankens jubileumsfond tilldelar Matti Eklund anslag för projektet Varats lätthet: en metaontologisk undersökning

- Val styrelse har skett. Den nya styrelsen har följande sammansättning. Se även sidan Institutionsstyrelse.

Aktuella kurser och program

Aktuellt kursutbud och aktuella undervisningsprogram hittar du nedan och under fliken Utbildning.

Kursutbud vid Filosofiska institutionen (HT2014)

Undervisningsprogram i Estetik (HT2014)

Undervisningsprogram i Praktisk filosofi (HT2014)

Undervisningsprogram i Teoretisk filosofi (HT2014)

Undervisningsprogram KOSA (HT2014)

Courses in English (Autumn 2014)

Om fusk och plagiat 
 

Vid brand och i nöd!

Brandinformation 

Checklista vid krissituation

Nödtelefonnummer fr.o.m. 2013
__________________________

Välkommen till Filosofiska institutionen

Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén: i början av nittonhundratalet blev den centrum för den så kallade ”Uppsalaskolan” som fått stort inflytande bland annat inom rättsvetenskapen och dit räknas, förutom Hägerström och Phalén, ledande rättsvetare såsom Alf Ross, Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona. Under senare delen av nittonhundratalet blev institutionen mycket framstående bl.a. inom logik genom forskare som t.ex. Stig Kanger och Krister Segerberg.

Forskningen vid institutionen fortsätter att vara högkvalitativ: här verkar internationellt utmärkta forskargrupper inom filosofins olika grenar. Den senaste utvärderingen klassade forskning vid filosofiska institutionen som "världsledande, bland de bästa 10% i världen inom samma forskningsområde". Utbildningen utvärderas regelbundet och håller också fortsatt hög kvalitet.

Filosofiska institutionen i Uppsala är en av Sveriges främsta filosofiinstitutioner. Vid institutionen finns också en livaktig och framgångsrik estetiksektion. Därmed kan vi ge studenten stimulerande undervisning i ett brett utbud av kurser, program, och seminarier. Vi samarbetar med olika ämnesområden, inom både hum-sam och nat-tek-områdena: det ger filosofiska institutionen en unik ställning där vi befinner oss, mitt i Humanistiskt centrum, Engelska parken.


Läs mer om oss, vår forskning, vårt utbildningsutbud och hur det är att vara verksam vid institutionen.

_______________________________________________________________________________

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Filosofiska institutionen? För aktuella telefonnummer och adresser, gå till sidan Kontakt. Söker du efter en viss person på institutionen, gå till sidan Personal.

Student? Har du frågor?

 Snabba svar finns här:

Aktuella seminarier, konferenser och workshops

MÅNDAG 3 NOVEMBER

Högre seminariet i estetik
(16-18; Eng2-1022)
Staffan Carlshamre, Filosofiska, Stockholm: ”Reading as Belief Revision”

TORSDAG 6 NOVEMBER

Högre seminariet i teoretisk filosofi
(11-13; Eng2-1022)
Nils Franzén, Filosofiska, Uppsala: “Fregean Force and the Embedding Problem”

Filosofiska föreningen
(19.00; Eng2-1077)
Mikko Yrjönsuuri, Institutionen för samhällsvetenskap och filosofi, Jyväskylä: "Varieties of validity in medieval logic"

FREDAG 7 NOVEMBER

Högre seminariet i praktisk filosofi
(OBS! Tid och plats: kl 10.15–12.00, sal D700, Stockholms universitet)
Samseminarium med avdelningen för praktisk filosofi, Stockholm
Matti Eklund, Filosofiska, Uppsala: 
"Normative Truths without Normative Facts"

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13.15-15; Eng2-1022)
Anders Öberg, Filosofiska och Matematiska, Uppsala: “On Prose and Calculus in Wittgenstein's Philosophy of Mathematics”

TISDAG 11 NOVEMBER

Doktorandseminariet i estetik
(10.15-12.00; Eng2-1022)
Rebecka Molin, Filosofiska, Uppsala: “Tyngden. Om arkitekturens och skulpturens materialitet."

TORSDAG 13 NOVEMBER

Högre seminariet i teoretisk filosofi
(11-13; Eng2-1022)
Peter Pagin, Filosofiska, Stockholm: "Semantic theory and linguistic processing"

Högre seminariet i filosofins historia
(14-16; OBS! Lokal: 2-K1023)
Tomas Ekenberg, Filosofiska, Uppsala: "Irrationality in the Anselmian Tradition"

FREDAG 14 NOVEMBER

Högre seminariet i praktisk filosofi
(11-13; Eng2-1022)
Karl Pettersson, Filosofiska, Uppsala: “Deontic Operators and Supertruth”

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13:15-15.00; Eng2-1022)
Karl Bergman, Filosofiska, Uppsala: framläggning av avhandlingskapitel, “Live Representation”