Aktuella kurser och program

Aktuellt kursutbud och aktuella undervisningsprogram hittar du nedan och under fliken Utbildning.

Kursutbud vid Filosofiska institutionen (HT2014)

Undervisningsprogram i Estetik (HT2014)

Undervisningsprogram i Praktisk filosofi (HT2014)

Undervisningsprogram i Teoretisk filosofi (HT2014)

Undervisningsprogram KOSA (HT2014)

Courses in English (Autumn 2014)

Om fusk och plagiat 

Institutionsnyheter

Val av institutionsstyrelse sker den 2 oktober, mer information på sidan Val av styrelse.
 

Vid brand och i nöd!

Brandinformation 

Checklista vid krissituation

Nödtelefonnummer fr.o.m. 2013
__________________________

Välkommen till Filosofiska institutionen

Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén: i början av nittonhundratalet blev den centrum för den så kallade ”Uppsalaskolan” som fått stort inflytande bland annat inom rättsvetenskapen och dit räknas, förutom Hägerström och Phalén, ledande rättsvetare såsom Alf Ross, Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona. Under senare delen av nittonhundratalet blev institutionen mycket framstående bl.a. inom logik genom forskare som t.ex. Stig Kanger och Krister Segerberg.

Forskningen vid institutionen fortsätter att vara högkvalitativ: här verkar internationellt utmärkta forskargrupper inom filosofins olika grenar. Den senaste utvärderingen klassade forskning vid filosofiska institutionen som "världsledande, bland de bästa 10% i världen inom samma forskningsområde". Utbildningen utvärderas regelbundet och håller också fortsatt hög kvalitet.

Filosofiska institutionen i Uppsala är en av Sveriges främsta filosofiinstitutioner. Vid institutionen finns också en livaktig och framgångsrik estetiksektion. Därmed kan vi ge studenten stimulerande undervisning i ett brett utbud av kurser, program, och seminarier. Vi samarbetar med olika ämnesområden, inom både hum-sam och nat-tek-områdena: det ger filosofiska institutionen en unik ställning där vi befinner oss, mitt i Humanistiskt centrum, Engelska parken.


Läs mer om oss, vår forskning, vårt utbildningsutbud och hur det är att vara verksam vid institutionen.

_______________________________________________________________________________

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Filosofiska institutionen? För aktuella telefonnummer och adresser, klicka på fliken Om oss och sedan Kontakt, eller gå via en direktlänk här.
 

Student? Har du frågor?

 Snabba svar finns här:

Aktuella seminarier, konferenser och workshops

TISDAG 23 SEPTEMBER

Högre seminariet i estetik
(16-18; Eng2-1022)
Elisabeth Schellekens, Filosofiska institutionen, Uppsala: “Demoting Beauty”

FREDAG 26 SEPTEMBER

Högre seminariet i praktisk filosofi
(11-13; Eng2-1022)
Karin Enflo, Filosofiska institutionen, Uppsala: ”Valfrihet inom välfärdstjänster: en granskning av argumenten”

TORSDAG 2 OKTOBER

Högre seminariet i filosofins historia
(11-13; Eng2-1022)
Annika Wennersten, Filosofiska institutionen, Uppsala: slutseminarium för avhandling

FREDAG 3 OKTOBER

Högre seminariet i praktisk filosofi
(OBS! Tid och plats: 10-12 i sal Eng2-1025)
Emil Andersson, Filosofiska institutionen, Uppsala: ”The Original Position as a Solution”

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13-15; Eng2-1022)
Sören Stenlund, Filosofiska institutionen, Uppsala: ”The Origin of Symbolic Mathematics and the End of the Science of Quantity”

Disputation
(13-16; Sal IX i Universitetshuset)
Tor Freyr: Plato's Social Ethics: The Significance of Social Human Nature in Approaching Justice, Happiness, and Partnership. Opponent: Panagiotis Dimas, Institutt for filosofi, ide- och kunsthistorie og klassiske språk, Oslo.

10-11 OKTOBER

Konferens: Aesthetic Normativity