Aktuellt

  • Tre doktorandtjänster utlysta: en i estetik, en med inriktning mot praktisk filosofi, och en med inriktning mot teoretisk filosofi.
    Sista ansökningdag är 1 april 2015, se annons med diarienr UFV-PA 2015/593.
     
  • Doktorandtjänst i filosofi med inriktning mot rättsfilosofi utlyst.
    Sista ansökningsdag är 15 maj 2015, se annons med diarienr UFV-PA 2015/514.

Nyheter

Februari 2015

- Ny artikel av Niklas Forsberg publicerad: "A New Conception of Original Sin?".

- Ny artikel publicerad: "Multistakeholder Governance and Nodal Authority – Understanding Internet Exchange Points". Patricia Mindus är medförfattare.

Januari 2015

- Sharon Rider medverkar som talare och paneldeltagare på konferensen Humaniora i näringslivet.

- Ny artikel av Sharon Rider publicerad: "Human Freedom and the Philosophical Attitude".

- Vetenskapsrådet beviljar internationell postdok till Kim Solin för projektet "Rush Rhees och Wittgensteins matematikfilosofi". Projektet utförs delvis vid von Wright- och Wittgenstein-arkivet vid Helsingfors universitet.

December 2014

- Postdoktortjänst inom ramen för projektet "Normativitetens olika former" utlyst, sista ansökningsdag är 20 januari 2015. För mer information, se annons!

- Postdoktortjänst inom ramen för projektet "Varats lätthet" utlyst, sista ansökningsdag är 20 januari 2015. För mer information, se annons!

- Helsinki Collegium for Advanced Studies utser Pauliina Remes till Erik Allardt Fellow hösten 2015.

- Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utser Patricia Mindus till Wallenberg Academy Fellow för projektet "Hur rättssäker är vägen till medborgarskap i EU?".

- Konferensen Public Domain and Democracy in the Digital Age, som hölls i september 2014, finns nu tillgänglig på video. Klicka här för att se videon.

- Patricia Mindus föreläser måndagen 1/12, kl. 19.15, på Utrikespolitiska föreningen i Uppsala på temat Medborgarskap.


Fler nyheter ...

Vid brand och i nöd!

Brandinformation 

Checklista vid krissituation

Nödtelefonnummer fr.o.m. 2013

Välkommen till Filosofiska institutionen

Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén: i början av nittonhundratalet blev den centrum för den så kallade ”Uppsalaskolan” som fått stort inflytande bland annat inom rättsvetenskapen och dit räknas, förutom Hägerström och Phalén, ledande rättsvetare såsom Alf Ross, Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona. Under senare delen av nittonhundratalet blev institutionen mycket framstående bl.a. inom logik genom forskare som t.ex. Stig Kanger och Krister Segerberg.

Läs mer vårt utbildningsutbud, vår forskning, eller om oss. Information för studenter finns på den här sidan!

Vill du komma i kontakt med Filosofiska institutionen? För telefonnummer, adresser och kontaktpersoner, gå till den här sidan.

Söker du efter en viss person på institutionen? Gå till sidan Personal.

_______________________________________________________________________________

Aktuella kurser och program

Information om bl.a. terminens kurser, scheman, kurslitteratur och lärare hittar du i dokumenten nedan.

På sidan Terminens kurser hittar du information om kurserna i Studentportalen.

Undervisningsprogram i Estetik (VT 2015)

Undervisningsprogram i Praktisk filosofi (VT 2015)

Undervisningsprogram i Teoretisk filosofi (VT 2015)

Undervisningsprogram KOSA (VT 2015)

Kurser på engelska (VT 2015)

Om fusk och plagiat

Student? Har du frågor?

 Snabba svar finns här:

Eller gå till sidan Student!

Kalendarium

Om inte annat anges äger seminarierna rum i Eng2-1022.

Torsdag 5 mars

Högre seminariet i teoretisk filosofi
(11-13)
Katherine Hawley, School of Philosophical, Anthropological and Film Studies, St Andrews: "Promising to Speak Truthfully"

Högre seminariet i filosofins historia
(14-16; Eng2-0025)
Paul Maslov Karlsson, Filosofi, Uppsala: "Förberedande försök att nalkas mimesis-begreppet begreppshistoriskt: grunddrag, frågor och problem utifrån Gadamer och Halliwell"

Fredag 6 mars

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13-15)
Anders Öberg, Inst. för matematik och Filosofiska, Uppsala: "Hilary Putnam’s Pragmatism”

Tisdag 10 mars

Högre seminariet i praktisk filosofi
13.15-15.00, Stockholms universitet, D700 (OBS! Dag, tid och plats!)
Samseminarium med Filosofiska institutionen, Stockholms universitet
Per Algander, Filosofi, Uppsala: "Three Arguments Against the Value of Existence"

Torsdag 12 mars

Högre seminariet i teoretisk filosofi
(11-13)
Henrik Rydéhn, Filosofi, Uppsala: "Grounding and the Laws of Metaphysics"

Högre seminariet i filosofins historia
(14-16; Eng2-0025)
Hege Dypedokk, Filosofi, Stockholm: "Erôs and Courage in Plato's Charmides"

Fredag 13 mars

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13-15)
Judit Novak, Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala: ”Rättssäkerhet som utopiskt mål för utbildningspolitisk kritik och kamp: En begreppshistorisk analys”
 

Till fullständigt kalendarium ...


De enskilda seminarieseriernas program, ibland med seminariepresentationer, kan laddas ned på sidan Seminarier.