Välkommen till Filosofiska institutionen!

Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén: i början av nittonhundratalet blev den centrum för den så kallade ”Uppsalaskolan” som fått stort inflytande bland annat inom rättsvetenskapen och dit räknas, förutom Hägerström och Phalén, ledande rättsvetare såsom Alf Ross, Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona. Under senare delen av nittonhundratalet blev institutionen mycket framstående bl.a. inom logik genom forskare som t.ex. Stig Kanger och Krister Segerberg.

Läs mer om vårt utbildningsutbud, vår forskning, eller om oss. Information för studenter finns på den här sidan!

Vill du komma i kontakt med Filosofiska institutionen? För telefonnummer, adresser och kontaktpersoner, gå till den här sidan.

Söker du efter en viss person på institutionen? Gå till sidan Personal.

_______________________________________________________________________________

Terminens kurser

En överblick över terminens kurser med information om scheman, kurslitteratur och lärarlistor hittar du i dokumenten Kursutbud och Undervisningsprogram på sidan Terminens kurser. Där hittar du även länkar till kurserna i Studentportalen.

Student? Har du frågor?

 Snabba svar finns här:

Eller gå till sidan Student!

Öppen masterkurs

Vårteminen 2016 ges en kurs på avancerad nivå öppen för hela Uppsala universitet: God och dålig vetenskap. Kursen har vetenskapsteoretisk inriktning och bringar samman lärare från flera institutioner. Läs mer på kurssidan God och dålig vetenskap.

Sista anmälningsdag är 1 december 2015.

Masterkurser

För att se vilka masterkurser som ges pågående termin, gå till sidan Terminens kurser och för att se kommande termins utbud av avancerade kurser gå till sidan Masterkurser!

Nationella master- och doktorandkurser

Filosofiinstitutionerna i Göteborg, Lund, Stockholm, och Uppsala erbjuder nationella master- och doktorandkurser. Klicka här för att se vilka kurser som erbjuds!

Kalendarium


Till fullständigt kalendarium ...


De enskilda seminarieseriernas program, ibland med seminariepresentationer, kan laddas ned på sidan Seminarier.