Aktuellt

 • Sara Malmsten börjar den 7 april som ekonomiadministratör.

 • Nils Säfström anställs den 1 april som forskningsassistent under 6 månader.

 • Två postdoktorer anställs till hösten 2015 för två år framåt:
  - Daniel Fogal anställs inom forskningsprojektet Normativitetens olika former (The Varieties of Normativity)
  - Tobias Wilsch anställs inom forskningsprojektet Varats lätthet (The Lightness of Being).

 • Antti Kauppinen tillträder som lektor i praktisk filosofi hösten 2015.

 • Tre doktorandtjänster utlysta: en i estetik, en med inriktning mot praktisk filosofi, och en med inriktning mot teoretisk filosofi. Sista ansökningdag är
  1 april 2015, se annons med diarienr UFV-PA 2015/593.

 • Doktorandtjänst i filosofi med inriktning mot rättsfilosofi utlyst. Sista ansökningsdag är
  15 maj 2015, se annons med diarienr UFV-PA 2015/514.

Nyheter

Mars 2015

- Ny artikel av Per Algander godkänd för publicering i Thought: A Journal of Philosophy: "Variabilism is not the solution to the asymmetry" ("early view"-version)

- Erik Jansson Boström medverkar i poddradioprogrammet Lingvistik på temat "Språkfilosofi". Lyssna på programmet!

Februari 2015

- Ny artikel av Niklas Forsberg publicerad: "A New Conception of Original Sin?".

- Ny artikel publicerad: "Multistakeholder Governance and Nodal Authority – Understanding Internet Exchange Points". Patricia Mindus är medförfattare.

Januari 2015

- Sharon Rider medverkar som talare och paneldeltagare på konferensen Humaniora i näringslivet.

- Ny artikel av Sharon Rider publicerad: "Human Freedom and the Philosophical Attitude".

- Vetenskapsrådet beviljar internationell postdok till Kim Solin för projektet "Rush Rhees och Wittgensteins matematikfilosofi". Projektet utförs delvis vid von Wright- och Wittgenstein-arkivet vid Helsingfors universitet.


Fler nyheter ...

Vid brand och i nöd!

Brandinformation 

Checklista vid krissituation

Nödtelefonnummer fr.o.m. 2013

Välkommen till Filosofiska institutionen

Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén: i början av nittonhundratalet blev den centrum för den så kallade ”Uppsalaskolan” som fått stort inflytande bland annat inom rättsvetenskapen och dit räknas, förutom Hägerström och Phalén, ledande rättsvetare såsom Alf Ross, Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona. Under senare delen av nittonhundratalet blev institutionen mycket framstående bl.a. inom logik genom forskare som t.ex. Stig Kanger och Krister Segerberg.

Läs mer vårt utbildningsutbud, vår forskning, eller om oss. Information för studenter finns på den här sidan!

Vill du komma i kontakt med Filosofiska institutionen? För telefonnummer, adresser och kontaktpersoner, gå till den här sidan.

Söker du efter en viss person på institutionen? Gå till sidan Personal.

_______________________________________________________________________________

Terminens kurser

Information om bl.a. terminens kurser, scheman, kurslitteratur och lärare hittar du i dokumenten nedan. Under sidan Terminens kurser hittar du dokumenten nedan i uppdelad form och länkar till terminens kurser i Studentportalen.

Undervisningsprogram i Estetik (VT 2015)

Undervisningsprogram i Praktisk filosofi (VT 2015)

Undervisningsprogram i Teoretisk filosofi (VT 2015)

Undervisningsprogram KOSA (VT 2015)

Kurser på engelska (VT 2015)

Om fusk och plagiat

Student? Har du frågor?

 Snabba svar finns här:

Eller gå till sidan Student!

Kalendarium

Om inte annat anges äger seminarierna rum i Eng2-1022.

Fredag 27 mars

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13-15)
Johan Boberg, Filosofi, Uppsala: “The Emergence of the Subject”

Måndag 30 mars

Gästföreläsning
14-16; Eng2-1022
Dilip Gaonkar, School of Communication, Northwestern University, and Center for Transcultural Studies: "Coveting Crowds and Fearing Riots".

Tisdag 31 mars

Högre seminariet i estetik
(16-18)
Hanne Appelqvist, Filosofi, Helsingfors universitet: "Wittgenstein and Aesthetic Normativity"

Onsdag 8 april

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(OBS! Tid och plats! 15-17; Eng1-1062)
Samseminarium med Högre seminariet i etik, Teologiska fakulteten. Informell sexa efter seminariet.
Diskussion av ett utdrag från Hannah Arendts “On Violence”

Torsdag 9 april

Högre seminariet i filosofins historia
(14-16)
Alexander Stöpfgeshoff, Filosofi, Uppsala: "Practical Wisdom and Moral Science – an alternative medieval view"

Fredag 10 april

Högre seminariet i praktisk filosofi
(11-13)
Emil Andersson, Filosofi, Uppsala: ämne meddelas senare

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13-15)
Sharon Rider, Filosofi, Uppsala: “Mathematics, language and Bildung”

Till fullständigt kalendarium ...


De enskilda seminarieseriernas program, ibland med seminariepresentationer, kan laddas ned på sidan Seminarier.