Externa länkar

SALT 

Studentportalen

Engelska parken
 

Vid brand och i nöd!

Brandinformation 

Checklista vid krissituation

Nödtelefonnummer fr.o.m. 2013
__________________________

Välkommen till Filosofiska institutionen

Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén: i början av nittonhundratalet blev den centrum för den så kallade ”Uppsalaskolan” som fått stort inflytande bland annat inom rättsvetenskapen och dit räknas, förutom Hägerström och Phalén, ledande rättsvetare såsom Alf Ross, Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona. Under senare delen av nittonhundratalet blev institutionen mycket framstående bl.a. inom logik genom forskare som t.ex. Stig Kanger och Krister Segerberg.

Forskningen vid institutionen fortsätter att vara högkvalitativ: här verkar internationellt utmärkta forskargrupper inom filosofins olika grenar. Den senaste utvärderingen klassade forskning vid filosofiska institutionen som "världsledande, bland de bästa 10% i världen inom samma forskningsområde". Utbildningen utvärderas regelbundet och håller också fortsatt hög kvalitet.

Filosofiska institutionen i Uppsala är en av Sveriges främsta filosofiinstitutioner. Vid institutionen finns också en livaktig och framgångsrik estetiksektion. Därmed kan vi ge studenten stimulerande undervisning i ett brett utbud av kurser, program, och seminarier. Vi samarbetar med olika ämnesområden, inom både hum-sam och nat-tek-områdena: det ger filosofiska institutionen en unik ställning där vi befinner oss, mitt i Humanistiskt centrum, Engelska parken.


Läs mer om oss, vår forskning, vårt utbildningsutbud och hur det är att vara verksam vid institutionen.

 

_______________________________________________________________________________

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Filosofiska institutionen? För aktuella telefonnummer och adresser: Klicka på fliken Om oss och sedan Kontakt, eller direktlänk här.
 

 

Student? Har du frågor?

 Snabba svar finns här:

AKTUELLT

Seminarier, konferenser och workshops

TORSDAG 4 SEPTEMBER

Högre seminariet i teoretisk filosofi
(11-13; Eng2-1022)
Anders Öberg, Matematiska institutionen, Uppsala: “Revisability in Mathematics”

FREDAG 5 SEPTEMBER

Högre seminariet i praktisk filosofi
(11-13; Eng2-1022)
Simon Rosenqvist, Filosofiska institutionen, Uppsala: "Utilitarianism and Fantastic Thought Experiments"

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13-15; Eng2-1022)
Pär Segerdahl, Filosofiska institutionen, Uppsala: “The Rhetoric and Prose of the Human/Animal Contrast”

TORSDAG 11 SEPTEMBER

Högre seminariet i teoretisk filosofi
(11-13; Eng 2-1022)
André Juthe, doktorand i argumentationsteori, Amsterdam (Argupolis): ”Classification and evaluation of analogical arguments”

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(14-16; Södertörns högskola, Avdelningen för filosofi, Stora glasburen PC249)
Björn Sjöstrand, Filosofiska institutionen, Uppsala och Södertörn
Slutseminarium för avhandling. Opponent: Mats Rosengren.

Högre seminariet i filosofins historia
(14-16;  Eng2-1022)
Lorenzo Casini, Filosofiska institutionen, Uppsala: "The Immortality of the Soul in Late Medieval and Renaissance Philosophy"

FREDAG 12 SEPTEMBER

Högre seminariet i praktisk filosofi
(11-13; Eng2-1022)
Torben Spaak, Juridiska institutionen, Stockholm: "Analysis, Generics, and Family Resemblance: Schauer on Jurisprudential Methodology"

18-19 SEPTEMBER

Konferens: Public Domain and Democracy in the Digital Age (Poster) (Program)

10-11 OKTOBER

Konferens: Aesthetic Normativity

Undervisning


Kursutbud och undervisningsprogram finner du nedan och under fliken Utbildning.

Kursutbud vid Filosofiska institutionen hösten 2014

Undervisningsprogram i estetik (HT2014)

Undervisningsprogram i praktisk filosofi (HT2014)

Undervisningsprogram i teoretisk filosofi (HT2014)

Undervisningsprogram KOSA (HT2014)

Om fusk och plagiat