Aktuellt

Nyheter

Maj 2015

- Sharon Rider föreläser på Folkets bildningsförbund i Åbo på temat "Striden om framtiden: utbildning som värde och medel”.

- Kim Solin utnämns till Honorary Research Fellow vid The School of Historical and Philosophical Inquiry vid The University of Queensland, Australien.

- Sveriges Radio spelar in Filosofiska rummet på Uppsala universitet. Ämne: "Moral, estetik, och dagens svenska kulturklimat". Deltagare är bl.a. Elisabeth Schellekens Dammann.

- Elisabeth Schellekens Dammann deltar som key-note speaker på konferensen Ethics & Aesthetics, 28-29 maj, Lingnan University, Hong-Kong.

- Elisabeth Schellekens Dammann deltar som key-note speaker och Rebecka Molin ger en föreläsning på The Annual conference of The Nordic Society of Aesthetics, 28-30 maj på Aarhus universitet i Danmark.

- Ny artikel publicerad i The Global Financial Crisis and Educational Restructuring: "Crowding Out Knowledge: Efficiency, Innovation and Higher Education”. Sharon Rider är medförfattare.

April 2015

- Sharon Rider intervjuas i tidningen Lärarnas nyheter, håller föredrag på World Art Day i Stockholm och keynote-föreläsning på Humanioradagarna i Uppsala.

- Matti Eklund och två studenter från institutionen, Saber Malmgren och Mattias Wikström, deltar 18-19 april i NordPhil, en konferens för Nordiska kandidat- och masterstudenter i filosofi i Oslo. Matti Eklund deltar som keynote speaker, Saber Malmgren och Mattias Wikström presenterar papper.

- Utbildningsradion sände under påskhelgen konferensen Public Domain and Democracy in the Digital Age, arrangerad hösten 2014 av Patricia Mindus, i programserien UR Samtiden - Demokrati i en digital era.


Fler nyheter ...

Vid brand och i nöd!

Brandinformation 

Checklista vid krissituation

Nödtelefonnummer fr.o.m. 2013

Välkommen till Filosofiska institutionen

Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén: i början av nittonhundratalet blev den centrum för den så kallade ”Uppsalaskolan” som fått stort inflytande bland annat inom rättsvetenskapen och dit räknas, förutom Hägerström och Phalén, ledande rättsvetare såsom Alf Ross, Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona. Under senare delen av nittonhundratalet blev institutionen mycket framstående bl.a. inom logik genom forskare som t.ex. Stig Kanger och Krister Segerberg.

Läs mer vårt utbildningsutbud, vår forskning, eller om oss. Information för studenter finns på den här sidan!

Vill du komma i kontakt med Filosofiska institutionen? För telefonnummer, adresser och kontaktpersoner, gå till den här sidan.

Söker du efter en viss person på institutionen? Gå till sidan Personal.

_______________________________________________________________________________

Terminens kurser

Information om bl.a. terminens kurser, scheman, kurslitteratur och lärare hittar du i dokumenten nedan. Under sidan Terminens kurser hittar du dokumenten nedan i uppdelad form och länkar till terminens kurser i Studentportalen.

Undervisningsprogram i Estetik (VT 2015)

Undervisningsprogram i Praktisk filosofi (VT 2015)

Undervisningsprogram i Teoretisk filosofi (VT 2015)

Undervisningsprogram KOSA (VT 2015)

Kurser på engelska (VT 2015)

Om fusk och plagiat

Student? Har du frågor?

 Snabba svar finns här:

Eller gå till sidan Student!

Kalendarium

Om inte annat anges äger seminarierna rum i Eng2-1022.

Fredag 29 maj

Högre seminariet i praktisk filosofi
(11-13)
Samseminarium med Filosofiska, Stockholm
Jens Johansson, Filosofi, Uppsala, och Frans Svensson, Filosofi, Stockholm: "Objections to Virtue Ethics"

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13-15)
Gisela Bengtson, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Bergen, och Filosofiska, Uppsala: "Approaches to Wittgenstein's Philosophical Investigations"

Måndag 1 juni

Gästföreläsning i filosofins historia
(13.15-15; Eng2-1022)
Helen Hattab, Philosophy, Houston: ”Early Modern Hylomorphism and the Transformation of Aristotelian Form”

Tisdag 2 juni

Stockholm June Workshop in Philosophy 2015
10.00-17.00, Frescati, Stockholms universitet, rum E306
Ämne: "Metaethics and Normativity", se program.
Organisatörer: Jens Johansson, Filosofi, Uppsala, och Jonas Olson, Filosofi, Stockholm.

Högre seminariet i estetik
(16-18)
Diarmuid Costello, Philosophy, Warwick: “What’s So New About the New Philosophy of Photography?”

Onsdag 3 juni

C- och M-seminarium
(10-12; Eng2-0026)
Pablo Zendejas Medina försvarar sin magisteruppsats Evidence and Defeat. Opponent är Anna Sjöberg.

Filosofiska föreningen
(19.00; E2-1077)
Diarmuid Costello, Philosophy, Warwick: "James Welling, philosopher of photography?". Facebook-event.

Torsdag 4 juni

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13-17; Ihresalen) (OBS! Tid och plats!)
Samseminarium med Institutionen för litteraturvetenskap. Minisymposium med Toril Moi, Literature, Duke University, på temat "Literary Scholarship, Philosophy, Gender Studies".

  • 13.15–14.45 - Gästföreläsning av prof. Toril Moi, Duke University: “’Nothing Is Hidden’: Wittgenstein on reading and critique after the hermeneutics of suspicion”. Abstract.
  • 15.30–17.00 - Gästföreläsning av prof. Toril Moi, Duke University. “Thinking Through Examples: What Can It Do for Feminist Theory?”. Abstract.

Fredag 5 juni

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13-15)
Johan Boberg, Filosofi, Uppsala: framläggning av avhandlingskapitel


Till fullständigt kalendarium ...


De enskilda seminarieseriernas program, ibland med seminariepresentationer, kan laddas ned på sidan Seminarier.