Aktuella kurser och program

Aktuellt kursutbud och aktuella undervisningsprogram hittar du nedan och under fliken Utbildning.

Kursutbud vid Filosofiska institutionen (HT2014)

Undervisningsprogram i Estetik (HT2014)

Undervisningsprogram i Praktisk filosofi (HT2014)

Undervisningsprogram i Teoretisk filosofi (HT2014)

Undervisningsprogram KOSA (HT2014)

Courses in English (Autumn 2014)

Om fusk och plagiat 

Institutionsnyheter

Val av institutionsstyrelse sker den 2 oktober, mer information på sidan Val av styrelse.
 

Vid brand och i nöd!

Brandinformation 

Checklista vid krissituation

Nödtelefonnummer fr.o.m. 2013
__________________________

Välkommen till Filosofiska institutionen

Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén: i början av nittonhundratalet blev den centrum för den så kallade ”Uppsalaskolan” som fått stort inflytande bland annat inom rättsvetenskapen och dit räknas, förutom Hägerström och Phalén, ledande rättsvetare såsom Alf Ross, Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona. Under senare delen av nittonhundratalet blev institutionen mycket framstående bl.a. inom logik genom forskare som t.ex. Stig Kanger och Krister Segerberg.

Forskningen vid institutionen fortsätter att vara högkvalitativ: här verkar internationellt utmärkta forskargrupper inom filosofins olika grenar. Den senaste utvärderingen klassade forskning vid filosofiska institutionen som "världsledande, bland de bästa 10% i världen inom samma forskningsområde". Utbildningen utvärderas regelbundet och håller också fortsatt hög kvalitet.

Filosofiska institutionen i Uppsala är en av Sveriges främsta filosofiinstitutioner. Vid institutionen finns också en livaktig och framgångsrik estetiksektion. Därmed kan vi ge studenten stimulerande undervisning i ett brett utbud av kurser, program, och seminarier. Vi samarbetar med olika ämnesområden, inom både hum-sam och nat-tek-områdena: det ger filosofiska institutionen en unik ställning där vi befinner oss, mitt i Humanistiskt centrum, Engelska parken.


Läs mer om oss, vår forskning, vårt utbildningsutbud och hur det är att vara verksam vid institutionen.

_______________________________________________________________________________

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Filosofiska institutionen? För aktuella telefonnummer och adresser, klicka på fliken Om oss och sedan Kontakt, eller gå via en direktlänk här.
 

Student? Har du frågor?

 Snabba svar finns här:

Aktuella seminarier, konferenser och workshops

TORSDAG 2 OKTOBER

Högre seminariet i filosofins historia
(11-13; Eng2-1022)
Annika Wennersten, Filosofiska institutionen, Uppsala: slutseminarium för avhandlingen Back to the Woods or into Ourselves? Anthropology and Moral Psychology in the Philosophy of Kant and Rousseau. Opponent: Klas Roth.

FREDAG 3 OKTOBER

Högre seminariet i praktisk filosofi
(11-13; Eng2-1022)
Emil Andersson, Filosofiska institutionen, Uppsala: ”The Original Position as a Solution”

Högre seminariet i filosofins historia
(13-15; Eng2-0025)
Panagiotis Dimas, professor vid Institutt for filosofi, ide- och kunsthistorie og klassiske språk, Oslo, och direktör för det Norske Institutt i Athen: ”Divisibility of Magnitude in De Generatione et Corruptione I.2”.

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13-15; Eng2-1022)
Sören Stenlund, Filosofiska institutionen, Uppsala: ”The Origin of Symbolic Mathematics and the End of the Science of Quantity”

TISDAG 7 OKTOBER

Högre seminariet i estetik
(16-18; Eng2-1022)
Jenefer Robinson, Department of Philosophy, Cincinnati: “Kinds of Music and Kinds of Aesthetic Value”

ONSDAG 8 OKTOBER

Filosofiska föreningen
(19-21; Eng 2-1077)
Jenefer Robinson, Department of Philosophy, Cincinnati: “Aesthetic disgust”

TORSDAG 9 OKTOBER

Högre seminariet i teoretisk filosofi
(11-13; Eng2-1022)
Tuomas Tahko, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, Helsingfors: "The Modal Status of Laws: In Defence of a Hybrid View"

Högre seminariet i filosofins historia
(14-16; Eng2-1077)
Lodi Nauta, Faculty of Philosophy, Groningen: "The Critique of Language in Renaissance Humanism and Early-Modern Philosophy"

10-11 OKTOBER

Konferens: Aesthetic Normativity
Nedladdningsbart Program