Aktuellt

  • Doktorandtjänst i filosofi med inriktning mot rättsfilosofi utlyst. Sista ansökningsdag är
    15 maj 2015, se annons med diarienr UFV-PA 2015/514.

  • Antti Kauppinen tillträder som lektor i praktisk filosofi hösten 2015.

  • Två postdoktorer anställs till hösten 2015 för två år framåt:
    - Daniel Fogal anställs inom forskningsprojektet Normativitetens olika former (The Varieties of Normativity)
    - Tobias Wilsch anställs inom forskningsprojektet Varats lätthet (The Lightness of Being).

Nyheter

April 2015

- Sharon Rider intervjuas i tidningen Lärarnas nyheter, håller föredrag på World Art Day i Stockholm och keynote-föreläsning på Humanioradagarna i Uppsala.

- Matti Eklund och två studenter från institutionen, Saber Malmgren och Mattias Wikström, deltar 18-19 april i NordPhil, en konferens för Nordiska kandidat- och masterstudenter i filosofi i Oslo. Matti Eklund deltar som keynote speaker, Saber Malmgren och Mattias Wikström presenterar papper.

- Utbildningsradion sände under påskhelgen konferensen Public Domain and Democracy in the Digital Age, arrangerad hösten 2014 av Patricia Mindus, i programserien UR Samtiden - Demokrati i en digital era.

Mars 2015

- Ny artikel av Per Algander godkänd för publicering i Thought: A Journal of Philosophy: "Variabilism is not the solution to the asymmetry" ("early view"-version)

- Erik Jansson Boström medverkar i poddradioprogrammet Lingvistik på temat "Språkfilosofi". Lyssna på programmet!

Februari 2015

- Ny artikel av Niklas Forsberg publicerad: "A New Conception of Original Sin?".

- Ny artikel publicerad: "Multistakeholder Governance and Nodal Authority – Understanding Internet Exchange Points". Patricia Mindus är medförfattare.


Fler nyheter ...

Vid brand och i nöd!

Brandinformation 

Checklista vid krissituation

Nödtelefonnummer fr.o.m. 2013

Välkommen till Filosofiska institutionen

Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén: i början av nittonhundratalet blev den centrum för den så kallade ”Uppsalaskolan” som fått stort inflytande bland annat inom rättsvetenskapen och dit räknas, förutom Hägerström och Phalén, ledande rättsvetare såsom Alf Ross, Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona. Under senare delen av nittonhundratalet blev institutionen mycket framstående bl.a. inom logik genom forskare som t.ex. Stig Kanger och Krister Segerberg.

Läs mer vårt utbildningsutbud, vår forskning, eller om oss. Information för studenter finns på den här sidan!

Vill du komma i kontakt med Filosofiska institutionen? För telefonnummer, adresser och kontaktpersoner, gå till den här sidan.

Söker du efter en viss person på institutionen? Gå till sidan Personal.

_______________________________________________________________________________

Terminens kurser

Information om bl.a. terminens kurser, scheman, kurslitteratur och lärare hittar du i dokumenten nedan. Under sidan Terminens kurser hittar du dokumenten nedan i uppdelad form och länkar till terminens kurser i Studentportalen.

Undervisningsprogram i Estetik (VT 2015)

Undervisningsprogram i Praktisk filosofi (VT 2015)

Undervisningsprogram i Teoretisk filosofi (VT 2015)

Undervisningsprogram KOSA (VT 2015)

Kurser på engelska (VT 2015)

Om fusk och plagiat

Student? Har du frågor?

 Snabba svar finns här:

Eller gå till sidan Student!

Kalendarium

Om inte annat anges äger seminarierna rum i Eng2-1022.

Tisdag 28 april

Högre seminariet i estetik
(16-18)
James Young, Philosophy, University of Victoria: “Charles Batteux and the System of the Arts”

Torsdag 7 maj

Högre seminariet i teoretisk filosofi
(11-13)
Eva-Maria Jung, Zentrum für Wissenschaftstheorie, Muenster: ämne meddelas senare

Högre seminariet i filosofins historia
(14-16)
Alexander Stöpfgeshoff, Filosofi, Uppsala: "Practical Wisdom and Moral Science – an alternative medieval view"

Fredag 8 maj

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13-15)
Paul Maslov Karlsson, Estetik, Uppsala: ”Mimesis and Bildung. On Gadamer's Critique of Aesthetic Subjectivism”

Tisdag 12 maj

Högre seminariet i estetik
(16-18)
Anders Ekström, Idé- och lärdomshistoria, Uppsala: "Time and the Rediscovery of Disaster"

Fredag 15 maj

Högre seminariet i praktisk filosofi
(11-13)
Textseminarium - Roberth Nortcott: ”Harm and Causation”
 

Till fullständigt kalendarium ...


De enskilda seminarieseriernas program, ibland med seminariepresentationer, kan laddas ned på sidan Seminarier.