Nyheter

December 2014

- Helsinki Collegium for Advanced Studies utser Pauliina Remes till Erik Allardt Fellow hösten 2015.

- Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utser Patricia Mindus till Wallenberg Academy Fellow för projektet "Hur rättssäker är vägen till medborgarskap i EU?".

- Konferensen Public Domain and Democracy in the Digital Age, som hölls i september 2014, finns nu tillgänglig på video. Klicka här för att se videon.

- Patricia Mindus föreläser måndagen 1/12, kl. 19.15, på Utrikespolitiska föreningen i Uppsala på temat Medborgarskap.


Fler nyheter >>>

Aktuella kurser och program

Aktuellt kursutbud och aktuella undervisningsprogram hittar du nedan och under fliken Utbildning.

Kursutbud vid Filosofiska institutionen (HT2014)

Undervisningsprogram i Estetik (HT2014)

Undervisningsprogram i Praktisk filosofi (HT2014)

Undervisningsprogram i Teoretisk filosofi (HT2014)

Undervisningsprogram KOSA (HT2014)

Courses in English (Autumn 2014)

Om fusk och plagiat 

Vid brand och i nöd!

Brandinformation 

Checklista vid krissituation

Nödtelefonnummer fr.o.m. 2013
__________________________

Välkommen till Filosofiska institutionen

Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén: i början av nittonhundratalet blev den centrum för den så kallade ”Uppsalaskolan” som fått stort inflytande bland annat inom rättsvetenskapen och dit räknas, förutom Hägerström och Phalén, ledande rättsvetare såsom Alf Ross, Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona. Under senare delen av nittonhundratalet blev institutionen mycket framstående bl.a. inom logik genom forskare som t.ex. Stig Kanger och Krister Segerberg.

Läs mer vårt utbildningsutbud, vår forskning, eller om oss.

Information för studenter finns under den här sidan!

_______________________________________________________________________________

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Filosofiska institutionen? För aktuella telefonnummer och adresser, gå till sidan Kontakt. Söker du efter en viss person på institutionen, gå till sidan Personal.

Anders Karitz Stiftelse

Anders Karitz Stiftelse kungör härmed att sammanlagt ca 250 000 kr kan utdelas i form av flera bidrag. Sista ansökningsdag är fredagen 16 januari 2015. Läs mera här!

Student? Har du frågor?

 Snabba svar finns här:

Eller går till sidan Student!

Kalendarium

TISDAG 13 JANUARI 2015

Högre seminariet i estetik
(16-18; Eng2-1022)
John Hyman, Philosophy, Oxford: ämne meddelas senare