Nyheter

November 2014

- Camilla Flodin deltar 15/11 i seminariedagen "Varandra i andra" på konsthallen Havremagasinet i Boden. SR, P1:s program OBS Magasin rapporterar och intervjuar. Lyssna i radio (onsdagen 19/11, 14.03, med repris torsdag 20/11, 18.15) eller på webben!

- Ny artikel av Elisabeth Schellekens Dammann publicerad: "Aesthetics and Epistemology" i Encyclopaedia of Aesthetics.

- Torsdagen den 13 november kl. 10.05 håller Elisabeth Schellekens Dammann, lärostolsprofessor i estetik vid institutionen, sin installationsföreläsning "Estetiken som kunskapsteori?" i Universitetshuset, sal IX.

- Nya artiklar av Matti Eklund publicerade: "On Quantification and Ontology" i Oxford Handbooks Online, och "Replacing Truth?" i Burgess & Sherman (eds.), Metasemantics (Oxford University Press)

- Ny artikel av Patricia Mindus publicerad: "Realism Today: On Dagan’s Quest Beyond Cynicism and Romanticism in Law"

Oktober 2014

- Ny bok, skriven av fyra medarbetare på institutionen, utgiven: Kunskapsteori. Författarna är Lars-Göran Johansson, Tomas Ekenberg, George Masterton och Pauliina Remes.

- Forum för ämnesdidaktiska studier tilldelar Sharon Rider bidrag för projektet "Språket, filosofin och matematikens didaktik". Projektet är knutet till det större projektet "Vad ska en svensk kunna?".

- Vetenskapsrådet beviljar bidrag till Jens Johansson för projektet "Skada: Begreppet och dess relevans"

- Vetenskapsrådet beviljar bidrag till Matti Eklund för projektet "Normativitetens olika former"

- Patricia Mindus vald till associerad medarbetare vid Institutet för rättsinformatik, IRI

- Ett nytt nummer (2014:2) av Tidskrift för politisk filosofi, har utkommit (Jens Johansson och Magnus Jedenheim-Edling är redaktörer och ansvariga utgivare)

- Ny monografi av Patricia Mindus utgiven: Cittadini e no. Forme e funzioni dell'inclusione e dell'esclusione

- Institutionen och avdelningen för estetik hälsar doktoranden Davide Dal Sasso välkommen som gäst under höstterminen

- Riksbankens jubileumsfond tilldelar Jens Johansson anslag för projektet Skada: Begreppet och dess relevans

- Riksbankens jubileumsfond tilldelar Matti Eklund anslag för projektet Varats lätthet: en metaontologisk undersökning

- Val styrelse har skett. Den nya styrelsen har följande sammansättning. Se även sidan Institutionsstyrelse.

Aktuella kurser och program

Aktuellt kursutbud och aktuella undervisningsprogram hittar du nedan och under fliken Utbildning.

Kursutbud vid Filosofiska institutionen (HT2014)

Undervisningsprogram i Estetik (HT2014)

Undervisningsprogram i Praktisk filosofi (HT2014)

Undervisningsprogram i Teoretisk filosofi (HT2014)

Undervisningsprogram KOSA (HT2014)

Courses in English (Autumn 2014)

Om fusk och plagiat 
 

Vid brand och i nöd!

Brandinformation 

Checklista vid krissituation

Nödtelefonnummer fr.o.m. 2013
__________________________

Välkommen till Filosofiska institutionen

Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén: i början av nittonhundratalet blev den centrum för den så kallade ”Uppsalaskolan” som fått stort inflytande bland annat inom rättsvetenskapen och dit räknas, förutom Hägerström och Phalén, ledande rättsvetare såsom Alf Ross, Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona. Under senare delen av nittonhundratalet blev institutionen mycket framstående bl.a. inom logik genom forskare som t.ex. Stig Kanger och Krister Segerberg.

Forskningen vid institutionen fortsätter att vara högkvalitativ: här verkar internationellt utmärkta forskargrupper inom filosofins olika grenar. Den senaste utvärderingen klassade forskning vid filosofiska institutionen som "världsledande, bland de bästa 10% i världen inom samma forskningsområde". Utbildningen utvärderas regelbundet och håller också fortsatt hög kvalitet.

Filosofiska institutionen i Uppsala är en av Sveriges främsta filosofiinstitutioner. Vid institutionen finns också en livaktig och framgångsrik estetiksektion. Därmed kan vi ge studenten stimulerande undervisning i ett brett utbud av kurser, program, och seminarier. Vi samarbetar med olika ämnesområden, inom både hum-sam och nat-tek-områdena: det ger filosofiska institutionen en unik ställning där vi befinner oss, mitt i Humanistiskt centrum, Engelska parken.


Läs mer om oss, vår forskning, vårt utbildningsutbud och hur det är att vara verksam vid institutionen.

_______________________________________________________________________________

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Filosofiska institutionen? För aktuella telefonnummer och adresser, gå till sidan Kontakt. Söker du efter en viss person på institutionen, gå till sidan Personal.

Anders Karitz Stiftelse

Anders Karitz Stiftelse kungör härmed att sammanlagt ca 250 000 kr kan utdelas i form av flera bidrag. Sista ansökningsdag är fredagen 16 januari 2015. Läs mera här!

Student? Har du frågor?

 Snabba svar finns här:

Kalendarium

FREDAG 21 NOVEMBER

Högre seminariet i praktisk filosofi
(11-13; Eng2-1022)
Mario Solís, gästforskare, Uppsala: "Justice as Situation"

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13.15-15; Eng2-1022)
Johan Tralau, Statsvetenskapliga, Uppsala: “Cannibalism, vegetarianism, and interpretation. Rediscovering Euripides' Cretans and the first principle of hermeneutics”

TISDAG 25 NOVEMBER

Doktorandseminariet i estetik
(10.15-12.00; Eng2-1022)
Kamilla Freyr, Filosofiska, Uppsala: "The New Museum and the Circumvention of Aesthetics."

ONSDAG 26 NOVEMBER

Filosofiska föreningen i Uppsala
(19:00; Eng2-1077)
Katie Steele, Department of Philosophy, Logic and Scientific Method, London School of Economics och SCAS: "Climate change as a collective-action problem: Can we still talk justice?"

TORSDAG 27 NOVEMBER-LÖRDAG 29 NOVEMBER

Workshop - Morality and the Good Life
Hemsida

TORSDAG 27 NOVEMBER

Högre seminariet i teoretisk filosofi
(11-13; Eng2-1022)
Kathrin Glüer-Pagin, Filosofiska, Stockholm: "Talk about Looks"

FREDAG 28 NOVEMBER

Högre seminariet i praktisk filosofi
(11-13; Eng2-1022)
Maria Svedberg, Filosofiska, Stockholm: "Alternative Pasts and Practical Reasoning". Gemensamt seminarium med Avdelningen för praktisk filosofi, Stockholms universitet.

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13:15-15.00; Eng2-1022)
Arvid Lundberg, Antropologi, Stockholm: “Islamisering av humanvetenskaperna: Konflikter över jordansk utbildningsfilosofi”. Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi är värd för det högre seminariet i etik, Teologiska institutionen, Uppsala. Informell sexa efter seminariet.

MÅNDAG 1 DECEMBER

KUSKO-seminarium
(14.14-16.00; 4-2007)
Merima Bruncevic, Juridiska, Göteborg: ”Cultural commons: Hur ska vi förstå hinder för tillgång till konst?”

TISDAG 2 DECEMBER

Högre seminariet i filosofins historia
(OBS! Tid och plats! 10-14; 2-1025)
Hege Dypedokk Johnsen; Filosofiska, Stockholm: "Erotic Love and Learning in Plato's Lysis", och
Hallvard Stette, Filosofiska, Uppsala: "The Conception of Tragedy in Plato's Laws VII"

Doktorandseminariet i estetik
(10.15-12.00; Eng2-1022)
Susanne Jansson, Filosofiska, Uppsala: ämne meddelas senare

Högre seminariet i estetik
(16-18; Eng2-1022)
Davide del Sasso, Filosofiska, Turin: “Conceptual Art, the ‘Art’ Concept and Cluster Theories”

TORSDAG 4 NOVEMBER

Högre seminariet i teoretisk filosofi
(11-13; Eng2-1022)
Gunnar Björnsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå: ämne meddelas senare

FREDAG 5 NOVEMBER

Högre seminariet i praktisk filosofi
(11-13; Eng2-1022)
Victor Moberger, Filosofiska, Uppsala: ämne meddelas senare

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi
(13:15-15.00; Eng2-1022)
Elinor Hållén, Filosofiska, Uppsala och Michael Gustavsson, Filosofi, Gävle: presentation av pågående forskning i projektet “Vad ska en svensk kunna?”


TORSDAG 11 DECEMBER

Att förstå mänsklig handling - Slutkonferens
Hemsida